Di bawah ini adalah Surat Keputusan Kepala Sekolah

tentang Kelulusan Peserta Didik Kelas XII

SMA Negeri 103 Jakarta

Tahun Pelajaran 2015/2016 :

pleno

Selamat dan Sukses untuk Seluruh Peserta Didik Kelas XII

SMA Negeri 103 Jakarta

Tahun Pelajaran 2015/2016